Om PFFL’s Cafégrupper

PFFL arrangerer cafémøder over hele landet hver måned. Trods navnet sker det sjældent på en café, men gerne i et medborgerhus, bibliotek eller lignende.

Find listen over aktive grupper herunder, eller i menuen foroven

Alle som er berørt af Funktionel Lidelse kan møde op, dvs. både patienter og pårørende. Her diskuterer vi alle aspekter af livet med funktionel lidelse, herunder symptomer, prognoser, dagligdagen, behandlingsformer, livskriser osv. En tovholder fra PFFL holder overblikket over gruppen til hvert møde.

På cafémøderne vil du typisk møde medlemmer, som allerede har gennemgået udredning og behandling på et af landets behandlingscentre, og du vil derfor kunne få et godt indblik heri, hvis du ikke selv er udredt. Cafégrupperne kan således være en meningsfuld forberedelse til udredning, og også et glimrende sted at fortsætte efter endt behandling. Møderne ligger i god tråd med behandlingscentrenes praksis med at lade medpatienter mødes og udveksle erfaringer.

Ofte har hvert møde et emne, som aftales forud af gruppens medlemmer. Alle kommer til orde på møderne, og et fast punkt på programmet er en runde, hvor alle fortæller, hvordan livet er gået siden sidst.

Cafémøderne er en stor støtte i livet for gruppernes faste medlemmer, og et godt sted at starte til dig, som savner et godt råd eller nogen at spejle dig i, hvad enten du er sygdomsramt eller pårørende.

Klik her for at læse om fremgangsmåde og retningslinjer for vores cafémøder