Omfanget af funktionelle lidelser

Rigtigt mange danskere er ramt af en funktionel lidelse. Men funktionelle lidelser rammer i høj grad også de pårørende. Det medfører ofte store ændringer at leve med en funktionel lidelse eller at leve sammen med en der har en funktionel lidelse.

Følgende tal er nogle år gamle, men intet tyder på at problemet er blevet mindre.

Syg – men ingen diagnose? TRYG fonden og COWI: Funktionel sygdom og reform af førtidspension, rapport fra  2011:

40-50.000 +18-årige har svær funktionel lidelse.

250-300.000 +18-årige har funktionel lidelse i varierende sværhedsgrad.

10-15.000 sygedagpengemodtagere har hvert år fravær i mere end 8 uger pga. funktionelle lidelser.

20-30.000 på førtidspension eller fleksjob har en funktionel lidelse