Persondata

Håndtering af persondata

Patientforeningen for Funktionelle Lidelser, Kongensgade 11, st.tv, 4100 Ringsted

Dataansvarlig: Anja Hiltunen, kasserer

  1. Persondata dvs. navn, adresse og e-mail håndteres udelukkende i forbindelse med opkrævning af kontingent og udsendelse af info til medlemmer
  2. Persondata behandles på medlemmer og bestyrelsesmedlemmer i foreningen
  3. Persondata videregives ikke til andre uden medlemmets eller bestyrelsesmedlemmets samtykke
  4. Persondata slettes 1 år efter udmeldelse. Udmeldelse sker automatisk hvis man ikke betaler kontingent
  5. Persondata opbevares på pc ved kasserer. Pc er beskyttet af password som kun kasserer kender, og computeren er fuld opdateret med antivirus programmer
  6. Sker der brug på datasikkerheden og personoplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret kontakter vi datatilsynet evt. politiet, og forholder os til deres råd og vejledning
  7. Der indsamles ikke flere personoplysninger end højst nødvendigt og vi tilstræber ikke at opbevare persondata længere end højst nødvendigt