Hvad er en funktionel lidelse

En funktionel lidelse er en forstyrrelse af de signaler der går til hjernen. I vores hjerne sidder der et filter der filtrerer sansninger i vores hjerne fra. Dette er nødvendigt for at kunne leve et normalt liv.

For en person der har en funktionel lidelse er dette filter nedbrudt, som følge af langvarig stress, belastninger eller et traume. Det betyder at man konstant bliver bombarderet af signaler fra kroppen, som giver sig udslag i en række meget forskellige symptomer, eks. smerte, svimmelhed, lammelser, føleforstyrrelser osv.

Symptomer

Det er vigtigt at forstå, at det ikke er unormalt at opleve lignende symptomer, når man i perioder er stresset eller presset. For langt de fleste forsvinder disse symptomer igen. Derfor kan man også være ramt af en funktionel lidelse på forskellige niveauer. Nogle er dog så invalideret at de ikke kan passe et arbejde eller mister meget af deres sociale liv. Andre oplever at have mange sygeperioder og er i fare for at miste kontakten til arbejdsmarkedet.

Behandling

Som følge af disse symptomer kontakter mange i første omgang deres praktiserende læge. Man mener at op til 1/5 af alle lægebesøg skyldes funktionelle lidelser. For dem der er ramt i mildere grad, er der hjælp at hente gennem kyndig vejledning af egen læge. Men er man alvorlig ramt kan det være en langvarig proces at blive rask. Nogle er så alvorlig ramt, eller er ramt på en sådan måde at det ikke lykkedes. De får måske til sidst tilkendt førtidspension, og lærer at leve med sygdommen.

Behandling kræver at man selv tager ansvar for sin egen helbredelses proces. Det handler så vidt muligt om at fjerne alle stressorer og ligge sit liv om. Mindfulness og afspænding er en vigtig del af behandlingen. Men mange har også glæde af kognitiv terapi eller ACT. For nogen kan en lille dosis antidepressiva tage nogle af de smerter man har. Gradueret genoptræning er ligeledes en vigtig del af behandlingen. For at læse mere om de behandlingsmetoder se Funktionellelidelser.dk