Om PFFL

PFFL (Patientforeningen For Funktionelle Lidelser) er en relativ ny patientforening. Den blev oprettet i 2017 af primært patienter, pårørende og interesserede til sygdommen. Formålet var fra start at yde hjælp til patienter og pårørende med funktionelle lidelser. Det er en frivillig forening, hvilken betyder at alt arbejde er på frivillig basis og ydes af frivillige ildsjæle, som brænder for at ville hjælpe denne målgruppe.

Vi arbejder for

 • Bedre sagsbehandling og grundig udredning:
  Dette gør vi bl.a. ved at undervise kommunerne i hvad funktionelle lidelser er, hvordan det påvirker og hvordan de bedst arbejder med denne målgruppe, samt holder oplæg ved de regionale centre for funktionelle lidelser.
 • Yde råd og vejledning til patienter og pårørende:
  Vi har en gratis telefonrådgivning, hver tirsdag kl. 9:30-10:30 hos Lone på tlf. 30 42 61 60, og hver torsdag kl. 19-20 hos Sandra på tlf. 30436170, hvor alle spørgsmål og tanker er velkommen. Ved yderligere spørgsmål er man velkommen til at sende en mail til kontakt.pffl@gmail.com
 • Skabe mere viden og anerkendelse af funktionelle lidelser:
  Vi stiller op i medierne, deltager i samfundsdebatten, deler viden på vores platforme og kontakter det offentlige med henblik på afstigmatisering.
 • Vidensdeling med andre organisationer og faggrupper: 
  Vi holder bl.a. oplæg på uddannelsesinstitutioner, men henblik på at bl.a. lægestuderende og fysioterapeuter får mere indsigt i en krop og et liv præget af funktionelle lidelser. Samtidig samarbejder vi tæt med kropsterapeuter, psykiater, psykologer, fysioterapeuter og andre faggrupper samt andre patientforeninger. Vi tror på, at der er meget vi kan lære af hinanden.
 • Afhjælpe social isolation og opstart af nye netværker:
  Vi afholder løbende arrangementer, hvor vi mødes som ligesindede. Formålet er videndeling, få øget viden om relevante emner, skabe netværk og komme ud socialt. Det har bl.a. været arrangeret foredrag, walk and talk, webinar, cafe-møder og der vil fortsat komme mere til.
 • Øge sundhed og trivsel blandt medlemmer: 
  Vi arbejder på at skabe events og begivenheder med henblik på fysisk aktivitet, kost, genoptræning, behandlingstilbud og samvær. Vi har fået flere henvendelser om hvordan man får familielivet til at hænge sammen, når man er syg, og vi arbejder på at skabe et forum, hvor også dette er i centrum.