Forkortelser

Har du fået konstateret en funktionel lidelse, vil du helt sikkert møde en masse forskellige forkortelser, og det kan være ret forvirrende, herunder finder du nogle af dem.

FL, Funktionel Lidelse

FFL, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser

BDS, Bodily Distress Syndrome

MCS, Multiple Chemical Sensitivity