Teamet

Lone M. Jensen

Post: Formand og stiftende medlem 

Motivation for bestyrelsesarbejdet:
Er selv patient med funktionelle lidelser. Blev diagnosticeret tilbage i 2008 og har efterfølgende kæmpet for at genfinde livskvaliteten. Efter jeg blev tilkendt min førtidspension, ville jeg gerne give lidt igen, og derfor valgte jeg at stille op som medstifter af PFFL og besidder i dag rollen formand hvor jeg bl.a. er telefonrådgiver. 

Opgaver: 

 • Telefonrådgiver hver tirsdag 
 • Primær ansvarlig for bankaftaler 
 • Holder foredrag, oplæg og stiller op til interview 
 • Div. Ad hoc opgaver 

Marie Louise Haun Isager Christiansen 

Post: Næstformand, kommunikationsansvarlig og stiftende medlem 

Motivation for bestyrelsesarbejdet:
Er selv patient med funktionelle lidelser. Blev diagnosticeret tilbage i 2015 og kunne konstatere at der manglede hjælp til os patienter. Derfor valgte jeg at stille op som medstifter af PFFL og besidder i dag rollen som næstformand og kommunikationsansvarlig hvor jeg bl.a. står for den primære kontakt ud ad til. 

Opgaver: 

 • Ansvarlig for kontakt.pffl@gmail.com 
 • Kordinere begivenheder, events, oplæg, møder mm. 
 • Primær ansvarlig for de sociale medier 
 • Div. Ad hoc opgaver 

Per Petersen

Post: Kasserer 

Motivation for bestyrelsesarbejdet:
Jeg er pårørende til en patient med funktionelle lidelser og hørte derigennem at PFFL søgte en kasserer. Jeg har erfaring med denne slags opgaver og ville derfor gerne stille mine kompetencer til rådighed for den gode sags tjeneste. 

Opgaver: 

 • Modtager og journalisere medlemstilmeldinger 
 • Ansvarlig for bilag og betaling af faktura 
 • Ansvarlig for bankkonto og mobilepay 

 


Tjana Janine Larsen

Post: IT ansvarlig 

Motivation for bestyrelsesarbejdet:
Jeg er pårørende til en patient med funktionelle lidelser og ønsker derfor at støtte op med formidlingen af råd og vejledning på området. Dette kan jeg blandt andet gøre ved at hjælpe med hjemmesiden. 

Opgaver: 

 • Hjemmeside
 • Udarbejder reklameprodukter 
 • Div. Ad hoc opgaver inden for design

Sandra Justesen 

Post: 1. suppleant

Motivation for bestyrelsesarbejdet:
Jeg har selv en funktionel lidelse og kom med i bestyrelsen i 2018. Jeg vil gerne dele min efterhånden store viden om lidelsen, i håbet om at andre hurtigere kan blive raske, eller få det væsentlig bedre. Jeg skulle selv finde ud af det hele da jeg sygdomsdebuterede i 1997/2001. 

Opgaver:

 • Underviser i psykoedukation på centeret i Køge (Region Sjælland) 
 • Skriver boganmeldelser og små faglige opslag 
 • Rådgiver på Sjælland 
 • Diverse ad hoc-opgaver 

Sune Westberg Hansen 

Post: 2. suppleant 

Motivation for bestyrelsesarbejdet:
Jeg er selv patient med funktionelle lidelser og blev rigtig glad for at der var en forening der varetog patienter- og pårørendes interesse. Jeg ville rigtig gerne støtte op om det gode tiltag og valgte derfor at blive en aktiv del af bestyrelsen i 2019 hvor jeg bl.a. spreder budskabet med henblik på at øge afstigmatiseringen af denne målgruppe. 

Opgaver: 

 • Div. Ad hoc opgaver